Duurzaam vervoer
De gewijzigde Milieulijst biedt meer mogelijkheden voor duurzaam vervoer. Elektrische
brommers en snorfietsen met lithiumaccu en elektrische personenauto's zijn op de Milieulijst
gezet. Voor elektrische auto's kan zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010
gebruik worden gemaakt van de MIA/Vamil. Ook de aanleg van een tankstation met
biobrandstoffen (met één van de hoge blends B30, B100 en E85) kan nu met fiscaal voordeel.

 

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën.
Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of
voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de
investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst.
Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een
bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. De divisie NL Milieu
en Leefomgeving van Agentschap NL voert de MIA en Vamil uit.